♡ مــטּ + تــــو ♡
♡ مــטּ + تــــو ♡

ღ♥ಌهَميشـــﮧ عآشقِ عِشقَمـ میمونمـ حَتے اَگــِﮧ اوטּ عآشِقمـ نباشـــﮧಌ♥ღ

 

 

پُستـــِ ثابِتــــ


برايتــ دعا مے کنمـ ...


دعا مے کنمـ کـﮧ هيچگاه چشمهاے زيباے تو را در انحصار قطره هاے اشکــ نبينمـ


و تو برايمـ دعا کـטּ ابر چشمـ هايمـ هميشـﮧ براے تو ببارد

دعا مے کنمـ کـﮧ لبانتــ را فقط در غنچـﮧ هاے لبخند ببينمـ


و تو برايمـ دعا کـטּ کـﮧ هرگز بے تو نخندمـ

دعا مے کنمـ دستانتــ کـﮧ وسعتــ آسماטּ و پاکے دريا و بوے بهار را دارد


هميشـﮧ از حرارتــ عشق گرمـ باشد


و تو برايمـ دعا کـטּ دستهايمـ را هيچگاه در دستے بجز دست تو گره ندهمـ

مـטּ برايتــ دعا مي کنمـ کـﮧ گل هاے وجود نازنينتــ هيچگاه پژمرده نشوند


براے خورشيد آسماטּ زندگيتــ دعا مي کنمـ کـﮧ هيچگاه غروبــ نکند ...

و بداטּ در آسماטּ زندگيمــ تو تنها خورشيدے پس برايمـ دعا کـטּ ، دعا کـטּ کـﮧ خورشيد


آسماטּ زندگيمـ هيچگاه بدوטּ تو غروبــ نکند . . .


        
  

  ネオン のデコメ絵文字 عشقمـ هیچ چیز و هیچکس تو دنیــا جز تو کـﮧ همه ے زندگیمے واسمـ مهمـ نیستــ  ネオン のデコメ絵文字ネオン のデコメ絵文字
  اُمیــدَم دوسِتــ دارَمـ با هَمه ے وجودَمـ   
ネオン のデコメ絵文字

 91/01/14 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

 

 

کجــــــایی ؟

 

یک کلمــــــه نیست...

 

گاهــــــی خیلی معنــــــی داره ...

 

کجــــــایی یعنی...

 

چــــــکار میکنی؟

 

چــــــرا نیستی؟

 

دلــــــــــــم تنگــــــــــــت شــــــــــــده ...

 

 

OMidaM93/05/21 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

   

 

 

                           با همه ی بی سرو سامانی ام
                        

                                                        باز به دنبال پریشـــــانی ام

                 

                           طاقت فرسودگی ام هیچ نیست
         

                                                        در پی ویــران شدنی آنـی ام

 

                            آمــده ام بلکــه نگاهــــم کنی
  

                                                      عاشق آن لحظه ی طوفانی ام

 

                            دلخوش گرمای کسی نیستم

 

                                                      آمــــده ام تا تــو بســـــوزانی ام

 

                             آمـــده ام با عطش سالهــــــا

 

                                                      تا تـــو کمی عشق بنوشانی ام

 

                             ماهــی برگشتــه ز دریا شدم
                      

                                                       تــــــا تو بگیـــــری و بمیرانــی ام

 

                             خوب تریــــن حادثه می دانمت

 

                                                      خوبتریـــن حادثه می دانــــی ام؟

                         

                              حـــرف بزن ابر مـــرا باز کـــــن

 

                                                     دیـــــر زمانی است که بارانـــی ام

 

                             حرف بزن حرف بزن سالهاست
 

                                                    تشنــــه ی یک صحبت طولانـــی ام

 

                             ها.... به کجا میکشی ام خوب من؟

 

                                                    ها... نکــشانـــی به پشیمانـــی ام

 

 

OMidaM93/05/21 تــوسط ✽•ღ S ª ý Èتمام دنیا هم که بروند


تمام دنیا
هم که نباشند


تمام دنیا هم که
مرا نخواهند


تمام دنیا هم که
آوار شود بر سرم


تمام دنیا هم که دل خراب مرا
خرابتر کنند


تو هستی …


آغوش تو باشد ، بوسه‌‌های تو باشد ؛ همین برای یک عمر زندگی‌ کافیست !


OMidaM93/02/07 تــوسط ✽•ღ S ª ý È   شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد  


شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد
 


happy birth (161)

 

 

شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد  روز میلاد توست و من همچنان در آرزوی لحظه ای هستم  شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد


 شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم  شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد


 شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد تو را در آغوشم بفشارم و با عشق بگویم  شکلک تولدت مبارک شکلک های تولد


تولدت مبارک عشقمشکلک تولدت مبارک شکلک های تولد


smile


تولد تو تولد یک زیبایی ، تولد یک بهار تولد آرامش


تولد یک فرشته ، تولد زلالی دریا ، تولد عشق


تمام واژه ها برای توصیف خوبیهای تو حقیرند


و هنوز جمله ای که بشود تو را با آن وصف کرد


متولد نشده

عکس های متحرک برای تبریک تولد شمع روشن برای تولدمیلاد تو شیریـن ترین بهــانه ایست که می تــوان با آن به رنجهای زندگی
 


هم دل بست و در میان این روزهــای شتابـــزده عاشقانه تــر زیستــــــ مـیـــلاد تــو مـعـــراج دستهــای من استـــــــ وقتی
 


کـــه عــاشقانـــه تولدتــــ را شکر می گویم
امیــــــدمhttp://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif چه لطیف است حس آغازی دوباره، http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز
تنفس http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif و چه اندازه شیرین است
امروزhttp://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

 http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif روز میلاد…  http://up.patoghu.com/images/vfvutd1xb2wlx0yyg86l.gif

روز تو!

http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif  روزی که تو آغاز شدی امیـــد مــن !  http://up.patoghu.com/images/t2mloo6x24vbt3eo780w.gif                              93/02/01 تــوسط ✽•ღ S ª ý È |یک دوست داشتن هایی هم هست که از دور است و در سکوت


که دلت برایش از دور
ضعف می رود


که وقتی حواسش نیست
چشمانت را می بندی


و در دل
دعایش می کنی


و با یک
بوسه به سویش روانه می کنی


که وقتی بی هوا
نگاهش با نگاهت یکی می شود


انگار کسی به یک باره نفس کشیدن را ممنوع می کند


یک
دوست داشتن هایی هست


که به یک باره بی
مقدمه


پا در کفشِ دلت می کند و جا خوش می کند


و از دستِ تو کاری بر نمی آید جز از دور دوستش داشتن


یک دوست داشتن هایی هست


ساکت است


آرام است


خوب است


گم است ..OMidaM92/12/15 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

آغوشت
را با تمام دنیا معامله نمیکنمهمین که گرما بخش
وجودم هستی دنیایی ثروت استعاشقانه
میپرستمتتا نفس در آغوشت میکشم زنده ام

OMidaM92/11/10 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

چه نقاش ماهری است


فکر و خیال


وقتی که دانه دانه
موهایت را سفید می کند ...92/11/10 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
پاییز
ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا
کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز
برایت آرزوهای خوب دارد.عمرت
یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری

OMidaM92/09/30 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

تمام آیت الکرسی های دلم را گره زده ام


به شعرهایم ♥روانه آسمان کردمتا خدا تو را برای دلم نگهدارد

OMidaM92/09/26 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
  مـــردانـه تــر عــــــاشـــقـم بـاش


تــا بـبـیـنـی


بــرای ِ
دیــوانـگی هـایـت


چـــقـدر زنــم
OMidaM92/09/06 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

با همیــن دستـــــ ، به دستـان
تــــو عــادت كـردم


این گنــاه است ولـی
جــان تـــو عادتــــ كـردم


جـا برای مـن
گنجشکـــ زیاد استـــ ولـی


به درختــان خیـابـان تو
عــادتـــــ دارم


گرچــه
گلـدان من از خشكــــ شـدن می‌ترســد


به تـه خالـی لیــوان
تــــو عادتـــ كـردم

دستـــم انــدازه‌ی یكـــ لمسِ بهــاری سبـــز است


بس‌ كـه بی‌پــرده به دستان
تـــو عادتــــ كـردم


مانــده‌ام آخــر این
شعر چه باشــد انگـــار


بــه ندانستــن پـایـان تـــو عادتــــ كــردم

OMidaM92/09/06 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

 بــه آفتــــاب مـی مـانـی و مـن در بَنـــد ِ اُفـت و خیــــزهـای مُــدام ِ تــواَم... ای شیـــریـن تـریـن گنــــــاه! بمـــــــــان! کـــه اینگــــونـه تـا اَبـَـد تکــــرار مـی شـویـــم...92/09/06 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

زمین به آسمان بیاید


آسمان به زمین


حواسم نه پرت شیطنت های ستاره ها می شود


نه دلربایی (فنچ و قناری و مرغ عشق.....)


محو چشم های
توام هنوز....

OMidaM92/09/06 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
هوا خوبه ،
تو هم خوبی ، منم بهتر شدم انگاریه صبح دیگه
عاشق شو به یاد اولین دیداربه روت وا میشه چشمایی که با یاد
تو میبستمچه احساسی از این بهتر ،
تو خوابم عاشقت هستمتو میچرخی به دور من ، کنارت شعله ور میشمتو تکراری نمیشی من بهت
وابسته تر میشمتبت هر
صبح با من بود ، تب گل های داوودیتبی که تازه میفهمم
تو تنها باعثش بودیتو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شهیه کاری با زمین کردی که اینجا جای
موندن شهتو میچرخی به دور من ،
کنارت شعله ور میشمتو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم

OMidaM92/08/10 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
قله ی قـــاف که
سهـــل است..


من قـــله ی کــاف و لام و مــیم و نــــون و واو را هم
بخـاطرت فـــــتح می کنم ...


اما
تو با تمـــام مــــردانگی ات، مـــرد باش !


اگر سـراغ نگاهت را گرفتنــــد..


بگــو که
واگــذار شده ...

OMidaM92/07/25 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

دلم
یک جای دنج میخواهد


آرام و بی تنش


جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی!


تا آدم گاهی آنجا
آرام بگیرد !...


مثلا آغوش تو ..


صدایم کن ، که صدایت آرامش وجود من است


نگاهم کن ، که درون
چشمانت برایم طلوع یک دنیا عشق و محبت است


نوازشم کن ، که دستان پر مهرت گرمی گونه های سرد و خیسم است


باورم کن ، که با باور
تو من عاشقترینم ...

OMidaM92/07/24 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
مــــــــــن


و لـــب هـای خـشـکــــم


تـــــو


و بــوسـه ای کـــه اتـفـاق نـمـی افـتـد


جـــــــــانم بــاش و


بـه لـــب بـرس


مـی خــواهــم


بــ بـــ و ســ مـــ تــــ

OMiDaM92/07/03 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
پاییز یا زمستان چه فرقی میکند؟


حضورت بهاری میکند سرزمین مرا !
OMidaM92/06/27 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

تمام
فکرهایم را کرده ام

بهترین راه همین است که یک شب
زلزله ای بیاید

قاره ای من را به قاره ای تو نزدیک کند

همان شب من تنها
جاده ای مانده تا رسیدن را بدوم

و
بدوم...

و بدوم...
صبح تو را کنار خانه جنگلی کوچکی ببینم

که بیقرارآمدن
من ایستاده ای

با سرانگشتان
مردانه ات موهای سیاهم را پشت گوشم بزنی

و با مهربانی بپرسی

صبحانه نان محلی میخوری با پنیر و گردوی تازه؟؟

OMidaM92/06/25 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

تقصیر من نیستــــــــــ ...


به
تـــــ♥ـــو که می رســـــــم تب میکنمــــــــــ!


به
تـــــ♥ـــو که می رســــــــــم,


هوس آغوشتـــــــــ میسوزاندم!


به
تـــــ♥ـــو که می رســــــــــم,

لبــــــــــــــانم از عطشت له له میزنند!


به
تـــــ♥ـــو که میرســـــــــــــــم,


نگاهم خمـــــــــــــار نگاهت میشود!


به
تـــــ♥ـــو که میرســـــــــــــم!


تقصیر
تـــــ♥ـــو نیستـــــــــــــ...


نفسهـــــــــایت دیوانه ام میکند ...!!O
MidaM92/06/19 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

بگو دوستم‌ می‌داری‌ تا زیباتر شوم 
 

بگو
دوستم‌ می‌داری‌ تا انگشتانم مطلا شوند

 
و
ماه‌ از پیشانی‌ام بتابد


بگو دوستم‌ می‌داری‌ تا
زیر و رو شوم

 
تبدیل‌ شوم به‌ خوشه‌ای‌
گندم‌ یا یکی‌ نخل


بگو ! دل دل نکن که
دل
 

دل دل را نمی پذیرد
 

بگو دوستم‌ می‌داری‌ تا به‌
قدیسی‌ بدل شوم

 

بگو دوستم‌ داری‌ تا از کتاب شعرم‌ کتاب
مقدس بسازی‌


تقویم‌ را واژگون‌ می‌کنم‌ اگر
تو بخواهی‌

 
فصل‌ها را جابه‌جا می‌کنم‌


 
امپراتوری زنان‌ را بر پا می‌دارم‌ اگر تو بخواهی‌

 

بگو دوستم‌ می‌داری‌ تا
شعرهایم‌ بجوشند


و واژگانم‌
الهی‌ شوند


عاشقم‌ باش‌ تا با اسب‌ به‌ فتح‌ِ خورشید بروم‌


دل
دل نکن‌


این‌ تنها فرصت
من‌ است‌ تا بیاموزم‌ و

بیافرینم‌ !


OMidaM92/05/30 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
زوار چشمانت راهــر روز
اشتیاقی دوباره اســت ..روی از من
برمگردان ،دلـم ،
طــواف می خواهــدقبله گاه من !

OMidaM92/05/15 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
نمی دانم چه رازی میان نور و سایه هستکه چهره تو، در فضای نیمه تاریک، صدها بار بیشتر دل را می لرزاند.

 

شاید این
معامله ای ست میان نور و سایهو منحنی های
تن تو…

OMidaM92/05/10 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
تو تنها دعای قشنگ منی!مبادا کسی
"از خدا بی خبر" برای خودش دعایت کند...


OMidaM92/04/26 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

بگذار تو را در آغوش گیرم و گرمی دستت را حس کنمبگذار ببوسمت تا با هر بوسه
جانی دوباره بگیرمنگاهم کن و
التماسم را در چشمانم بخوان...بخوان که
بودنت را فریاد می زنم....

OMidaM92/04/26 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

حلال َم کن


اگر فقط

تو رو


برای
خودم


میخوام ...OMidaM92/04/21 تــوسط ✽•ღ S ª ý È
گاهی وقتـــا

 

یه
نفـــر

 

باعث می شه که حس کنی

 

چیزی که تـــو رو روی
زمین نگه داشته....

 

جاذبه ی زمین نیست...

OMidaM92/04/11 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

* وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشيد که عمیقا غمگینه .

* وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشيد که تنهاست .

* وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشيد كه رازی رو حفظ میکنه .

* وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه .

* وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .

* وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .

* اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .92/04/09 تــوسط ✽•ღ S ª ý È

خــدایـاتا به حال کسی را دوست داشته ای ؟


بوسیده ای ؟ در
آغوش کشیده ای ؟


میدانی هم آغوشی یعنی چی؟


میدانی وقتی کسی را
دوست داری


حلال و حرام


گناه و ثواب ندارد ؟


میدانی
بهشت یعنی آغوش او ؟


آغوشی بدون
شراب . .


نه
وعده میدهد نه وعید . .


فقط تو را
مست میکند . .


من حتی نمیدانم
جنسیتت چیست . . !


یک بار هم
عاشق شو . .!


عاشق یک
آدم

یک حوا . .


ببوس . . .


در
آغوش بکش . . .


کفر نمی گویم خدا ..


تا به حال
کسی را دوست داشته ای !؟92/04/06 تــوسط ✽•ღ S ª ý È